Uvidenhed kan ikke undskylde synd!            3-19

1Kor 14,21

I loven står der skrevet: Ved folk med fremmede sprog og ved fremmedes læber vil jeg tale til dette folk, og selv da vil de ikke høre på mig, siger Herren.

Matt 10,14

Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder.

Ordsp 1,24-26

v24 Fordi jeg kaldte og I afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte,
v25 fordi I lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning,
v26 derfor ler jeg over jeres ulykke, spotter, når rædslen kommer over jer,

Es 65,2

Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god, efter deres egne planer;

Matt 25,3

De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.

Jer 17,23

Men de hørte ikke og lyttede ikke; de gjorde nakken stiv og ville ikke høre og tage ved lære.

Jer 25,8

Derfor siger Hærskarers Herre: Fordi I ikke ville høre mine ord,

Matt 23,37

Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke.

Matt 22,3-5

v3 Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme.
v4 Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet!
v5 Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning,

Åb 3,18

så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se.

Mark 3,29

Men den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd."

Hebr 6,4-5

v4 For det er umuligt at føre dem til ny omvendelse, som én gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave, dem som har fået Helligånden
v5 og smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter,
v6 og som så falder fra; for de korsfæster selv Guds søn igen og gør ham til spot.