Døden og de dødes tilstand!                        3-22

Sl 13,4

Se mig, svar mig, Herre min Gud! Giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden,

1Thess 4,15

For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.

Matt 27,52

og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op,

1Kor 15,51

Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles,

Joh 11,11

Sådan sagde han, og derefter siger han til dem: "Vor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham."

Joh 11,44

Og den døde kom ud, med strimler af linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem: "Løs ham og lad ham gå."

Præd 9,5

For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting! De får ingen løn, for deres navn er gået i glemme.

Joh 5,28-29

v28 I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst
v29 og gå ud af dem - de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom.

1Kor 15,20

Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen.

Dan 12,2

Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky.

1Mos 2,16-17

v16 Men Gud Herren gav mennesket den befaling: "Du må spise af alle træerne i haven.
v17 Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!"

1Kor 15,26

som den sidste fjende tilintetgøres døden,

 

Sl 115,17

De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden;

1Thess 4,13

Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb

Joh 11,12-14

v12 Disciplene sagde til ham: "Herre, hvis han sover, kommer han sig."
v13 Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn.
v14 Da sagde Jesus ligeud til dem: "Lazarus er død.

 

Sl 16,10; 6,6; Joh 5,24; Rom 8,13; Åb 20,14; 21,8;