Herren - Gud - Faderen!                         3-23

2Mos 6,2-3

v2 Gud talte til Moses og sagde til ham: "Jeg er Herren!
v3 Jeg viste mig for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud den Almægtige, men under mit navn Jahve gav jeg mig ikke til kende for dem.

Sl 83,19

til de forstår, at du alene - Jahve er dit navn - er den Højeste over hele jorden.

Matt 6,9

Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn,

Rom 10,13

for "enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses".

Joh 1,1

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Es 37,16

"Hærskarers Herre, Israels Gud, du som troner på keruberne! Du alene er Gud over alle jordens kongeriger. Du har skabt himlen og jorden.

2Mos 20,7

Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

Neh 9,6

Du, Herre, er den eneste. Du skabte himlen, himlenes himmel med hele dens hær, jorden med alt, hvad den rummer, havene med alt, hvad de rummer. Du giver dem alle livet, og himlens hær tilbeder dig.

Ez 38,23

Sådan viser jeg min storhed og hellighed og giver mig til kende for øjnene af mange folkeslag. Så skal de forstå, at jeg er Herren.

1Mos 1,27

Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

Joh 1,18

Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.

2Mos 33,20

Men han sagde: "Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet."

 

Sl 90,2

Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud.

Ordsp 15,3

Herrens øjne er alle vegne, de overvåger onde og gode.

1Pet 3,12

For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt.

1Tim 1,17

Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i evighedernes evigheder! Amen.

Es 45,5-6

v5 Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig,
v6 for at de skal vide i øst og i vest, at der ikke er nogen anden end mig, jeg er Herren, der er ingen anden!

Es 48,12-13

v12 Hør mig, Jakob, Israel, som jeg har kaldet! Jeg er den samme; jeg er den første, og jeg er den sidste.
v13 Det var min hånd, der grundlagde jorden, min højre hånd spændte himlen ud; kalder jeg på dem, står de der alle sammen.

Es 44,6-8

v6 Dette siger Herren, Israels konge, han som løskøber det, Hærskarers Herre: Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig.
v7 Hvem der er som jeg, skal udråbe og fortælle og forelægge mig, hvad der er sket, fra dengang jeg grundlagde et evigt folk. De skal fortælle dem, hvad der skal ske, og hvad der kommer.
v8 Vær ikke forfærdede og rædselsslagne! Har jeg ikke fortalt og forkyndt dig det for længst? I er mine vidner: Er der nogen anden Gud end mig? Er der nogen klippe, jeg ikke kender?  

Es 44,24

Dette siger Herren, der løskøber dig, han som dannede dig fra moders liv: Jeg, Herren, har skabt alt. Jeg alene har spændt himlen ud, jeg har bredt jorden ud, hvem var med mig?

 

1Tim 6,15-16 udødlighed - ingen kan se