Sildigregnen!                       3-24

3Mos 26,3-6

v3 Hvis I vandrer efter mine love og omhyggeligt følger mine befalinger,
v4 vil jeg give jer regnen til rette tid, så landet kan give sin afgrøde og træerne på marken deres frugt.
v5 Hos jer skal tærsketiden vare lige til vinhøst og vinhøsten lige til såtid, og I skal spise jer mætte i jeres eget brød og bo trygt i jeres land.
v6 Jeg vil give jer fred i landet, så I kan gå til ro, uden at nogen skræmmer jer op, og jeg vil udrydde rovdyrene i landet. Sværd skal ikke hærge jeres land;

3Mos 11,13-17

v13 Følgende fugle skal I betragte som afskyelige; de må ikke spises, de er afskyelige: ørnen, munkegribben og lammegribben,
v14 glenten, de forskellige falkearter
v15 og alle de forskellige ravnearter,
v16 strudsen, natuglen, mågen og de forskellige høgearter,
v17 hornuglen, fiskepelikanen, skovhornuglen,

Jer 5,24

De sagde ikke i deres hjerte: Lad os frygte Herren vor Gud, ham som giver regn, efterårsregn og forårsregn, til rette tid; uger, som er bestemt til høst, sikrer han for os.

Joel 2,23

Zions sønner, I skal juble og glæde jer over Herren jeres Gud; for han giver jer regnen til retfærdighed, han sender jer regnskyl, efterårsregn og forårsregn som før.

Hos 6,3

Lad os kende Herren, lad os stræbe efter at kende ham. Han bryder frem så sikkert som morgenrøden, han kommer til os som regnskyl, som forårsregn, der væder jorden.  

Jak 5,7

Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn.

 Hebr 10,36

For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet.

 Apg 14,17

 og alligevel har han vidnet om sig selv gennem sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen og frugtbare årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde."

 5Mos 28,1-2

v1 Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk.
v2 Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud:

 Luk 21,19

 Ved at holde ud skal I vinde jeres liv.