Guds uendelige nåde!      3-25

2Joh 1,3

Nåde og barmhjertighed og fred fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens søn, skal være med os i sandhed og kærlighed.

2Pet 3,18

men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus. Æren er hans både nu og til evighedens dag! Amen.

1Pet 5,12

Med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig broder, har jeg nu i korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde; den skal I holde fast ved.

1Pet 4,10

Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået.

Jak 4,6

og viser så meget større nåde"? Derfor hedder det: Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde.

Hebr 4,16

Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.

Tit 3,7

for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv

Tit 2,11

For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker

2Tim 1,9

Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden,

1Tim 1,14

og vor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus

Ef 1,7

I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.

Ef 2,5-8

gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus - af nåde er I frelst - og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.

2Kor 12,9

men han svarede: "Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed." Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig.

2Kor 9,14

og de vil bede for jer og længes efter jer på grund af Guds overvældende nåde mod jer.