SAMMENLIGNING AF GUD OG HANS LOV! 3-26

Gud
Gud er åndelig – Joh 4,24
Gud er kærlighed – 1Joh 4,8
Gud er sandhed – Joh 14,6
Gud er retfærdig – 1Kor 1,30
Gud er hellig – Es 6,3
Gud er fuldkommen – Matt 5,48
Gud er evig – Jak 1,17
Gud er god – Luk 18,19
Gud er ren – 1Joh 3,3
Gud er uforanderlig – Jak 1,17
Gud er retfærdig – 5Mos 32,4

Loven
Hans lov er åndelig – Rom 7,14
Hans lov er kærlighed – Matt 22,33-40
Hans lov er sandhed – Sl 119,142
Hans lov er retfærdig – Sl 119,172
Hans lov er hellig – Rom 7,12
Hans lov er fuldkommen – Sl 19,8
Hans lov er evig – Sl 111,7-8
Hans lov er god – Rom 7,12
Hans lov er ren – Sl 19,9
Hans lov er uforanderlig – Matt 5,18
Hans lov er retfærdig – Rom 7,12

 

BEMÆEK: Som du kan se, er Guds lov et udtryk for hans karakter.
Hans lov kan lige så lidt forandres, som det evige Gud kan forandres.

FORSKELLEN PÅ DE TO LOVE

 

MORALLOVEN
Kaldt frihedens kongelige lov – Jak 2,8-12
Udtalt af Gud – 5Mos 4,12
Skrevet af Gud på en sten – 2Mos 24,12 og 31,18
Anbragt i Pagtens Ark – Hebr 9,4; 2Mos 40,23
Skal stå i al evighed – Sl 111,7-8
Overbeviser om synd – Rom 3,20; 7,7
Ikke byrdefulde – 1Joh 5,3
Dømmer alle mennesker – Jak 2,10-12
Åndelig – Rom 7,14

RITUAL / CEREMONILOVEN
Kaldt lovens bud og forskrifter – Ef 2,15
Udtalt af Moses – 3Mos 1,1-3
Skrevet af Moses i en bog – 2Krø 35,12
Anbragt ved siden af Pagtens Ark – 5Mos 31,24-26
Sluttede ved korset – Kol 2,14-17
Blev givet på grund af synd – Gal 3,19
Imod os – Kol 2,14-17
Dømmer ingen – Kol 2,14-17
Kødelig – Hebr 9.10