Dåb og Nadver!                                  3-28

Matt 28,19-20

v19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
v20 og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Apg 10,48

Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage.

Apg 8,12

Men da de nu troede Filip, der forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, lod de sig døbe, både mænd og kvinder.

Mark 1,9-10

v9 I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan.
v10 Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges og Ånden dale ned over sig som en due;

Apg 2,41

De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til.

Apg 18,8

Men synagogeforstanderen Krispus og alle i hans hus kom til tro på Herren. Også mange af korintherne hørte og troede og blev døbt.

Luk 22,19

Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: "Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!"

Matt 26,27-28

v27 Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: "Drik alle heraf;
v28 dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse.

Joh 13,4-5

v4 så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig.
v5 Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig.

1Kor 11,27-29

v27 Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod.
v28 Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret.
v29 For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til.

1Kor 11,23-25

v23 For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød,
v24 takkede, brød det og sagde: "Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!"
v25 Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: "Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!"

Joh 13,8

Peter sagde: "Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder." Jesus svarede: "Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig."