Det dobbelte menneske!        3-30

Matt 4,4 Det fysiske menneske lever af brød,
Det åndelige menneske lever af Guds ord.

For det fysiske menneske er de timelige ting de vigtigste. Maden, penge, selvet.
For det åndelige menneske er de åndelige ting de vigtigste. Guds ord, bøn, ophøjelse af Jesus som Guds søn.
 Dan 12,10 De indsigtsfulde – de ugudelige.
1Kor 2,14 De åndelige – de jordiske.
Joh 15,19 I verden – af verden.
2Kor 5,17-21 Et nyt menneske – et åndeligt.

Udrenselsezz – alle forudfattede meninger – at falske lære omvendelse – erkende behovet for en omvendelse født på ny et liv med Jesus, som første priotetzz.
man kører ud til øde sted, f.eks. en grusgrav.
Og time efter timer øver sig i at pakkere mellem to biler (konservesdåser)
At sætte i gang op af en bakke uden at bilen løber tilbage.
Mange arbejdere – speciale arbejdere tager jævnlig på kursus.
En musiker øver ikke timer men dag på at kunne spille godt til en koncert.
En fodbold – håndboldt – tennis – osv. træner og træner.
Hvad gør en der kalder sig en kristen?
De åndelige, de omvendte, de der er født på ny studerer og studerer.
Hvor lang tid bruger du?

Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Han – hvem er det? For eller imod Herren?
Den Højeste – hvem er det? For eller imod Herren?
Den Højestes Hellige? For eller imod Herren?
Han – hvem er det?
Tragter efter – hvad betyder det? Han har magt til det?
Hvilke tider – tid er omtalt i loven?
De – hvad er det der her er tale om?
De skal gives i hans magt. – Hvad betyder det?
Hven er hans – for eller mod Herren?
En tid, to tider og en halv tid – Hvor lang tid er det?
Kan denne tid være – gøres kortere? Hvis ja, hvordan?
Kan den tid forlænges? Hvis ja, hvordan?
Hvor nøjagtig er den tid?

Så bliver dommen fældet – Hvor lang tid går der fra tidsperiodes udløb før dommen bliver fældet?
Hvem fælder denne dom?
Dan 7,26 Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort.

Hvem fældes dommen over?
Hvad sker der med ham?
Hvad betyder det?
Hvilke konsekvenser har det?
Hvad betyder det at han mister magten?