Guds love og anordninger!                     3-31

1Sam 15,22

Da sagde Samuel: "Vil Herren hellere have brændofre og slagtofre end lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer, at lytte er bedre end vædderes fedt.

5Mos 6,2

for at du skal frygte Herren din Gud og holde alle hans love og befalinger, som jeg i dag giver dig, du og din søn og din sønnesøn, så længe du lever, så at du må få et langt liv.

2Joh 1,6

Og dette er kærligheden, at vi lever efter hans bud; og dette er budet, som I har hørt fra begyndelsen, at I skal leve i kærligheden.

5Mos 10,12-13

v12 Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl,
v13 så du holder Herrens befalinger og hans love, som jeg giver dig i dag, til bedste for dig selv.

3Mos 26,3-4

v3 Hvis I vandrer efter mine love og omhyggeligt følger mine befalinger,
v4 vil jeg give jer regnen til rette tid, så landet kan give sin afgrøde og træerne på marken deres frugt.

5Mos 30,16

Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse.

1Kong 2,3

Du skal holde Herren din Guds bud og vandre ad hans veje, holde hans love og befalinger, hans retsregler og hans formaninger, som de står i Moses' lov. Så vil du have lykken med dig i alt, hvad du foretager dig, og hvor du end vender dig hen,

5Mos 6,17

I skal holde Herren jeres Guds befalinger og de formaninger og love, han har givet dig.

2Krøn 31,21

I alt, hvad han tog fat på, enten det angik tjenesten i Guds hus eller loven og budene, handlede han i den hensigt at søge Gud af hele sit hjerte; og han havde lykken med sig.

5Mos 27,10

Så adlyd da Herren din Gud, og følg hans befalinger og love, som jeg giver dig i dag."

Neh 8,8

De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst.

2Mos 18,16

Når de har en sag, kommer de til mig, og så dømmer jeg mand og mand imellem og kundgør Guds forordninger og love."