Det åndelige menneske!                      3-32

1Kor 3,1-2

v1 Og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker; jeg måtte tale til jer som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus.
v2 Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu;

1Kor 2,14

Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok.

Ordsp 28,5

Onde mennesker forstår ikke, hvad ret er, men de, der søger Herren, forstår alt.

Jud 1,19

Det er dem, der skaber splittelse; de er kun sjælelige, de mangler Ånden.

Joh 8,47

Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud."

Luk 12,51-53

v51 Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid.
v52 Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre,
v53 far i splid med søn, og søn med far, mor med datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter, og svigerdatter med sin svigermor."

Dan 12,10

Mange skal blive lutret, renset og prøvet. De ugudelige handler ugudeligt og forstår intet, men de indsigtsfulde forstår.

 

Rom 8,5; 1Kor 2,13-15; 3,1-2; 1Pet 2,1-6;