Kom ud - vælg Herren, tro ikke på bedraget!  3-35

Åb 18,1-3

v1 Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans.
v2 Den råbte med kraftig røst: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr.
v3 For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned.

Åb 18,4-5

v4 Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige: Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager.
v5 For hendes synder har hobet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder.

Åb 14,6-7

v6 Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk,
v7 og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.

Åb 14,8

Og en anden engel fulgte efter og sagde: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.

Åb 14,9-10

v9 Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,
v10 skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.

Åb 14,11-12

v11 Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.
v12 Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus."

Es 40,9

Stig op på et højt bjerg, Zions budbringer, råb højt, Jerusalems budbringer, råb uden frygt! Sig til Judas byer: Her kommer jeres Gud!

2Kor 6,17-18

v17 Derfor: "Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer,
v18 og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige."

Ordsp 1,22-23

v22 Hvor længe vil I uerfarne elske uerfarenhed? Hvor længe vil spottere ønske spot og tåber hade kundskab?
v23 Vend jer til min retledning, så vil jeg lade min ånd strømme ud til jer og forkynde jer mine ord.

Es 48,20

Drag ud af Babylon, flygt fra kaldæerne! Fortæl det med jubel, forkynd det, bring bud om det til jordens ender! Sig: "Herren har løskøbt sin tjener Jakob."

Es 52,11

Bryd op, bryd op, drag bort fra byen, rør ikke ved noget urent! Drag bort fra den, rens jer, I, som bærer Herrens kar!

Klag 2,18

Råb højt til Herren, klag, Zions datter! Lad tårerne strømme som bækken dag og nat; und dig ikke hvile, lad ikke dit øje finde ro!