Bøn - hvordan beder du?                             3-37

Sl 66,19

Men Gud hørte, han lyttede til min bøn.

Hebr 5,7

Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt.

Matt 6,9

Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn,

Fil 4,6

Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.

Sl 5,2-3

v2 Herre, lyt til mine ord, læg mærke til min stønnen!
v3 Hør mit råb om hjælp, min konge og min Gud! Jeg beder til dig.

Sl 69,14

Men jeg beder til dig i nådens tid, Herre, svar mig i din store trofasthed, Gud, med din sikre hjælp!

Joh 15,16

Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn.

Joh 16,23-24

v23 Den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det.
v24 Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.

1Joh 3,22

og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham.

1Pet 3,12

For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt.

Ordsp 15,29

Herren holder sig fjernt fra uretfærdige, men han hører retfærdiges bøn.

Es 1,15

Når I rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene; hvor meget I end beder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod,

 

Ordsp 28,9

Når nogen lukker ørerne for belæring, vækker endog hans bøn afsky.

Mark 11,25

Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget mod nogen, for at også jeres fader i himlene kan tilgive jeres overtrædelser.

Apg 12,5

Peter blev derfor holdt fængslet, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham.

Matt 6,5

Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.

Apg 27,35

Da Paulus havde sagt det, tog han et brød, og i alles påsyn takkede han Gud, brød det og gav sig til at spise.

Rom 12,12

Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.

Luk 18,1

Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte.

1Pet 4,7

Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede;

Dan 6,11

Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham; sådan havde han altid gjort.

Matt 6,7

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.

Jak 5,16

Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.

2Tim 1,3

Jeg takker Gud, som jeg tjener med ren samvittighed ligesom mine forfædre, og jeg nævner dig uophørligt i mine bønner, nat og dag.

1Joh 5,14

Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os.

1Mos 19,21

Han svarede ham: "Også den bøn opfylder jeg; den by, du omtalte, vil jeg lade være at ødelægge.

1Mos 20,17

Så bad Abraham til Gud, og Gud helbredte Abimelek, hans hustru og hans trælkvinder, så de kunne føde.