Hungersnød!                                            4-23
Konsekvenserne af søndagen

Det er ikke et spørgsmål om der kommer en lov om søndagshelligholdelse, men om hvornår den kommer, og det er der ingen af os, som kan sige, hverken uge, mdr. eller år, men vi kan se at den kan komme når som helst.
De omvendte Guds folk vil ikke komme til at sulte eller tørste. Herren de almægtige vil give dem alle, den nødvendige føde. Selv om alle andre sulter og lider nød på grund af tørken fordi det ikke regner, de to vidner har efter Herrens befaling lukke himlen så der ikke galder regn. Den regn der her er tale om er ikke en åndelig regn – Herren har aldrig og vil aldrig lukke himlen for åndelig regn – Guds ånds påvirkning, så længe der er en eneste sjæl der kan frelse, men Herren har flere gange lukket himlen så der ikke falder fysisk regn. Det er ikke kun mennesker der vil komme til at lide på grund af tørken. Dyrene vil også lide både tørst og sult græsset gror ikke på grund af tørke. Floder, åer og kanaler vil udtørre, og fiskene og mange, mange andre dyr vil lide døden på grund af mangel på vand og føde. De vilde dyr vil angribe mennesker og mange af dem vil komme ind i beboede områder for at lede efter føde. Men selv om det vil være uhyggelig og frygtelig med vilde dyr der af sult angriber mennesker, vil det dog ikke være noget at regne i forhold til den måde mange mennesker vil opføre sig på.

Tørke og den dermed følgende hungersnød er en følge af vedtagelse af loven om søndags helligholdelse.
Et menneske - dyr kan leve mange dage uden føde, men kun nogle dage uden væske.

Den tørst der vil komme er så stor og omfattende at dem menneskelige hjerne - fantasi, slet ikke kan fatte det. når det ikke regner mere vil det ikke blot gå ud over menneskene, men også dyrene vil lide, alle former for planter, også grøntsager og frugt, alt det grønne og fiske vil forsvinde. de ildebrænde der vil opstå og blive verdens omspændene, vil langt over de kæmpemæssige brande vi har set indtil nu.