Klimaet                          4-25

Es 24,3-6

v3 Jorden lægges fuldstændig øde, den udplyndres helt. Herren har talt dette ord.
v4 Jorden sørger og visner, verden sygner hen og visner, himlen og jorden sygner hen.
v5 Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt.
v6 Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage.

1Kong 17,1

Tishbitten Elias fra Tishbe i Gilead sagde til Akab: "Så sandt Herren, Israels Gud, lever, som jeg er i tjeneste hos: Der skal i disse år hverken falde dug eller regn, før jeg befaler det."

Matt 24,19-22

v19 Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage.
v20 Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat.
v21 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.
v22 Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.

Jer 30,5-7

v5 Dette siger Herren: Vi har hørt angstråb, der er frygt, ikke fred.
v6 Spørg jer for, og se efter! Mon en mand kan føde børn? Hvorfor ser jeg da alle mænd med hænderne på lænden og med blege ansigter som en fødende kvinde?
v7 Ve jer! Stor er denne dag, ingen dag er som den! Det er en trængselstid for Jakob, men han skal komme frelst ud af den.

Jer 9,12-14

v12 Herren siger: Fordi de svigtede den lov, jeg lagde frem for dem. De adlød mig ikke og fulgte ikke loven,
v13 men vandrede i deres hjertes forstokkethed; de fulgte Ba'alerne, som deres fædre havde lært dem.
v14 Derfor siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Jeg giver dette folk malurt at spise og gift at drikke.

Jer 7,23-24

v23 Men dette befalede jeg dem: Adlyd mig, så vil jeg være jeres Gud, og I skal være mit folk. I skal følge den vej, jeg befaler jer, for at det må gå jer godt.
24 Men de hørte ikke og lyttede ikke, for de fulgte deres egne planer i deres onde hjertes forstokkethed; de gik tilbage, ikke fremad.

Joel 1,15-20

v15 Ak, hvilken dag! Herrens dag er nær, den kommer som ødelæggelse fra den Almægtige.
v16 Er føden ikke forsvundet for øjnene af os og glæden og jubelen fra vor Guds hus?
v17 Forråd fordærves bag lås og slå, forrådskamre ødelægges, lader rives ned, for kornet er slået fejl.
v18 Hvor dyrene dog klager! Kvægflokkene løber vildt omkring, for de har intet græs, selv fåreflokkene er forkomne.
v,19 Til dig, Herre, råber jeg, for ilden fortærer steppens græsgange, flammen sætter markens træer i brand.
v20 Selv de vilde dyr skriger efter dig, for vandløbene tørrer ud, og ilden fortærer steppens græsgange.

Sef 1,6

dem som vender Herren ryggen, som ikke søger Herren og ikke spørger ham om råd.

Åb 6,7-8

v7 Og da Lammet brød det fjerde segl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige: "Kom!"
v8 Og jeg så en gustengul hest, og han, der sad på den, hed Døden, og Dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden, til at dræbe med sværd og sult og pest og jordens vilde dyr.

Ez 5,16-17

v16 Jeg sender sultens onde pile imod jer, og de skal bringe ødelæggelse, når jeg sender dem for at ødelægge jer; jeg lader sulten tage til hos jer, jeg knækker brødets støttestav.
17 Jeg sender sult og rovdyr imod jer, og de skal affolke dig. Pest og drab skal hærge dig, og jeg bringer mit sværd over dig. Jeg, Herren, har talt!

5Mos 30,15-19

v15 Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken.
v16 Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse.
v17 Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem,
v18 så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan.
v19 Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve,

5Mos 11,26-28

v26 Se, jeg stiller jer i dag over for velsignelsen og forbandelsen,
v27 velsignelsen, hvis I lytter til Herren jeres Guds befalinger, som jeg giver jer i dag,
v28 og forbandelsen, hvis I ikke lytter til Herren jeres Guds befalinger, men viger fra den vej, jeg i dag befaler jer at vandre ad, og følger andre guder, som I ikke før har kendt.

Matt 6,24

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Jak 4,4

I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud.

Am 3,3-8

v3 Følges to mennesker ad, uden at det er aftalt?
v4 Brøler en løve i skoven, hvis den ikke har bytte? Knurrer en ungløve i sin hule, uden at den har fanget noget?
v5 Falder en fugl til jorden, hvis den ikke er ramt? Klapper en fælde i, hvis der ikke er fangst?
v6 Mon der stødes i horn i byen, uden at folk bliver forfærdede? Mon der sker en ulykke i byen, uden at Herren har gjort det?
v7 Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne. v8 Løven brøler, hvem frygter da ikke? Gud Herren taler, hvem profeterer da ikke?

1Mos 18,17

Herren tænkte: "Skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg har i sinde at gøre?

1Mos 18,20-21

v20 Og Herren sagde: "Der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorra; deres synd er meget stor.
v21 Nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om de ikke gør; det vil jeg vide."

Åb 11,6

De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil.

Sl 91,9-11

v9 "Du, Herre, er min tilflugt!"  Den Højeste har du gjort til din bolig,
v10 intet ondt skal ramme dig, ingen plage skal nå dit telt,
v11 for han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje.

Åb 6,5-6

v5 Og da Lammet brød det tredje segl, hørte jeg det tredje væsen sige: "Kom!" Og jeg så en sort hest, og han, der sad på den, havde en vægt i hånden.
v6 Og jeg hørte nogen sige, som var det en røst midt inde mellem de fire væsener: "Et mål hvede for en denar og tre mål byg for en denar, men olie og vin må du ikke skade!"

Ez 14,13-14

v13 Menneske, når et land synder imod mig og er troløst, løfter jeg min hånd mod det. Jeg knækker brødets støttestav og sender sult over det; jeg udrydder både mennesker og dyr.
v14 Havde disse tre mænd, Noa, Daniel og Job, levet i det land, så havde de reddet livet ved deres retfærdighed, siger Gud Herren.

Jos 24,14-15

v14 Frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed; fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Egypten, og dyrk Herren.
v15 Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren."

2Mos 20,3

Du må ikke have andre guder end mig.

Mark 13,

v19 For de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme.
v20 Og hvis Herren ikke afkortede de dage, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld, dem som han har udvalgt sig, har han afkortet de dage.

Dan 12,1

På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen.