Naturkatastrofer                4-.26

1Kong 19,11

Da lød det: "Gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi." Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet.

Es 29,6

kommer straffen fra Hærskarers Herre, som torden og jordskælv og voldsomme brag, hvirvelvind, storm og fortærende flammer.

Jer 10,22

Hør lyden af et stort jordskælv, det kommer fra Nordens land; det gør Judas byer til ødemarker, bolig for sjakaler.

Ez 3,12-13

Ånden løftede mig derpå op, og jeg hørte lyden af et stort jordskælv bag mig, da Herrens herlighed hævede sig fra sit sted, og lyden af de levende væseners vinger, når de berørte hinanden, og samtidig hørte jeg lyden af hjulene og lyden af et stort jordskælv.

Matt 24,7

For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.

Matt 28,2

Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den.

Mark 13,8

For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, sted efter sted skal der komme jordskælv, og der skal komme hungersnød. Dette er begyndelsen på veerne.

Luk 21,11

Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest; der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen.

Apg 16,26

Pludselig kom der et kraftigt jordskælv, så fængslets grundmure rystedes; i det samme sprang alle døre op, og alles lænker faldt af.

Åb 16,18

Der kom lyn og tordenbrag, og der kom et stort jordskælv, så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden.

Åb 11,19

Og Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans pagts ark kunne ses i hans tempel, og der kom lyn og brag og torden og jordskælv og voldsom hagl.

Åb 8,5

Og englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv.

Åb 6,12

Og jeg så: Da Lammet brød det sjette segl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod,

Job 37,3

Han slipper sine lyn løs under hele himlen, de farer til jordens ender.

Sl 18,15

Han sendte sine pile ud og spredte fjenderne, han forfærdede dem med sine mange lyn.

Sl 135,7

Han samler skyer fra jordens ender, han skaber lyn sammen med regn, han slipper stormen løs fra forrådskamrene.