Herren vil være med dig!                               4-27
Israelitterne forberedte sig til turen ved f.eks. at de fik – tog klæder med, samt meget andet.

 2Mos 12,34-36

v34 Folket tog dejen, før den var syrnet, og bar den på skuldrene i dejtrug, som de havde viklet deres kapper om.
v35 Israelitterne gjorde, som Moses havde sagt, og bad egypterne om ting af sølv og guld og om klæder.
v36 Herren havde ladet egypterne fatte velvilje for folket, så de lod dem få, hvad de bad om. På den måde plyndrede de Egypten.

Åb 12,13-16

v13 Da dragen så sig styrtet ned til jorden, forfulgte den kvinden, der havde født drengen.
v14 Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted; dér fik hun sin føde én tid og to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen.
v15 Men slangen spyede en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden, for at hun skulle rives med af floden.
v16 Men jorden kom kvinden til hjælp og åbnede sit gab og slugte den flod, som dragen spyede ud af sin mund.

 

Israelitterne havde med så de kunne bage, koge og på anden måde tilberede den manna Gud gav dem.

 

Herren ledte vejen – hvilken vej de skulle gå.

 

2Mos 13,21-22; 40,36-38; 4Mos 9,15-23; 1Kong 17,3; 17,9;

Sl 78,14

Han førte dem i skyen om dagen og i lysende ild om natten.

1Kor 10,1

Det skal I vide, brødre: Vel var vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet

Apg 9,11

Herren sagde til ham: "Rejs dig og gå hen i Den lige Gade og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder,

Vand og brød.

Sl 78,15

Han kløvede klipper i ørkenen og gav dem vand, rigeligt som det store dyb;

2Mos 17,6

Dér, på klippen ved Horeb, vil jeg stille mig foran dig. Når du slår på klippen, strømmer der vand ud af den, så folket kan drikke." Det gjorde Moses for øjnene af Israels ældste,

4Mos 20,11

Så løftede Moses hånden og slog to gange på klippen med sin stav, og der strømmede rigeligt vand ud, så både menigheden og deres kvæg kunne drikke.

Sl 105,41 

Han åbnede klippen, så vandet flød, i strømme løb det ud over det tørre land.  

 

2Mos 15,23-25; 16,4-5; 1Kong 17,3-16; 19,5-6;

5Mos 8,4; og 29,5; Tøjet bliver ikke slidt