Det fjerde dyr I Daniel kap. 7.                         4-28

Dan 7,7-8

v7 Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt; det havde store jerntænder, det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde ti horn.
v8 Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. Tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord.

Dan 7,11

Derpå så jeg dette: Jeg så, at dyret blev dræbt på grund af de store ord, som hornet talte; dets krop blev tilintetgjort og overgivet til den flammende ild.

Dan 7,17-18

v17 At der er fire store dyr, betyder, at fire konger skal komme op af jorden,
v18 men den Højestes hellige skal overtage kongedømmet, og de skal beholde det i evighed og i evighedernes evighed.  

Dan 7,19-20

v19 Så ønskede jeg at få den rette forklaring på det fjerde dyr, som var forskelligt fra alle de andre, det meget frygtelige, som havde jerntænder og kobberkløer, og som åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne,
v20 og forklaringen på de ti horn, det havde på hovedet, og på det nye horn, der voksede frem, mens tre andre faldt af, så det kunne få plads, det horn, der havde øjne og en mund, der talte store ord, og som så større ud end de andre.

Dan 7,21-22

v21 Mens jeg så på det, havde dette horn ført krig mod de hellige og besejret dem,
v22 indtil den gamle af dage var kommet, og dommen var blevet fældet til fordel for den Højestes hellige, og den tid kom, da de hellige overtog kongedømmet.

Dan 7,23

Således sagde han: Det fjerde dyr betyder, at et fjerde kongerige vil opstå på jorden. Det skal være forskelligt fra alle de andre kongeriger, opæde hele jorden, søndertrampe den og knuse den.

Dan 7,25-26

v25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.
v26 Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort.

Sl 12,4-5

v4 Herren skal udrydde alle glatte læber og tunger, der taler store ord.
v5 De siger: Tungen er vor styrke, vore læber er med os, hvem er herre over os?  

Sl 17,10-12

v10 De har lukket deres hjerte til med fedt, med munden taler de store ord.
v11 De opsporer mig, nu omringer de mig, de har i sinde at kaste mig til jorden.
v12 De ligner løven, der hungrer efter rov, ungløven, der ligger i skjul.  

Åb 13,5

Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder.

Åb 19,20

Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl.

2Thess 2,3-5

v3 Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn,
v4 modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.
v5 Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer?

 

Dan 7,7; 7,19; 7,23;