Herrens løfter, er på betingelser!                      4-31

Sl 22,5-6

v5 Vore fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem.
v6 De klagede til dig og blev reddet, de stolede på dig og blev ikke gjort til skamme.

Sl 9,10-11

v10 Herren bliver en borg for undertrykte, en borg i trange tider;
v11 de, der kender dit navn, stoler på dig, for du svigter ikke dem, der søger dig, Herre.

Sl 15.1-5

v1 Salme af David.  Herre, hvem kan være gæst i dit telt, hvem kan bo på dit hellige bjerg?
v2 Den som vandrer retsindigt, som øver retfærdighed og taler sandhed af hjertet;
v3 den som ikke løber med sladder, ikke skader sin næste og ikke bringer skam over sin nærmeste;
v4 den som foragter den forkastede og ærer dem, der frygter Herren; som ikke bryder sin ed, selv om den skader ham selv;
v5 den som ikke låner penge ud mod renter og ikke lader sig bestikke i sager mod uskyldige. Den, der overholder dette, skal aldrig vakle.  

Sl 25,12-13

v12 Den mand, der frygter Herren, ham belærer han om den vej, han skal vælge.
v13 Han selv skal leve i lykke, og hans afkom skal få landet i arv og eje.

Matt 4,19

Han sagde til dem: "Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere."

Sl 34,8

Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier dem.  

Sl 34,9-11

v9 Smag og se, at Herren er god; lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham.  
v10 Frygt Herren, I hans hellige, for de, der frygter ham, lider ingen mangel.
v11 Løver kan lide nød og sulte, men de, der søger Herren, mangler intet godt.  

Sl 37,3-5

v3 Stol på Herren, og gør det gode, så kan du bo trygt i landet.
v4 Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker.
v5 Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind;

Sl 1,1-3

v1 Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere,
v2 men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat.
v3 Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

Matt 19,21

Jesus sagde til ham: "Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!"

Luk 5,27

Da Jesus siden gik derfra, så han en tolder ved navn Levi sidde ved toldboden, og han sagde til ham: "Følg mig!"

Åb 3,20-21

v20 Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.
v21 Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone.