Penge!                                                     4-4

Ordsp 17,16

Hvad hjælper penge i en tåbes hånd til at købe visdom, når han ikke har forstand?

Præd 5,9

Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge, den, der elsker rigdom, får intet udbytte af den. Også det er tomhed!

Es 55,1-2

v1 Kom, alle I, der tørster, kom og få vand! Kom, I, der ingen penge har! Køb korn, og spis! Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling!
v2 Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød, jeres løn for noget, der ikke mætter? Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter.

Am 2,6

Dette siger Herren: På grund af Israels tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De solgte den uskyldige for penge og den fattige for et par sandaler.

Sef 1,11

De, der bor i Maktesh, skal jamre, for hele kræmmerfolket udslettes, alle, der tæller penge op, skal udryddes.

Hebr 13,5

Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: "Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke."

1Tim 6,10

For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.

Matt 6,24

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Luk 16,9

"Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.

Luk 16,13

Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Åb 18,17

Så stor en rigdom ødelagt på en eneste time! Og alle styrmænd og alle, der færdes på havet, og sømænd og de, der har deres arbejde på havet, stod langt borte

Ez 27,27

Din rigdom, dine produkter, dine varer, dine sømænd og styrmænd, dine skibstømrere, de, der afsatte dine varer, alle de krigere, som var med dig, hele det mandskab, du havde med, sank i havets dyb, den dag du faldt.