Tomme ord!                                           4-5

2Tim 4,1-5

v1 Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige:
v2 Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning!
v3 For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører.
v4 De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter.
v5 Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!

2Tim 3,12-13

v12 Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus.
v13 Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild.

2Pet 2,18

De bruger opblæste og tomme ord, og ved hjælp af deres udsvævelser forfører de i kødeligt begær andre, som lige har gjort sig fri af de folk, der lever i vildfarelsen;

Jak 4,5

Eller tror I, det er tomme ord, når Skriften siger: "Med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os,

Ef 5,6

Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn.

Joh 15,19

Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.

Kol 2,4

Det siger jeg, for at ingen skal besnære jer med forførerisk tale.

Rom 1,18

For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed.

2Thess 2,10-12

v10 og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.
v11 Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,
v12 for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

1Kor 1,17

For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale.

1Kor 1,1-4

v1 Fra Paulus, kaldet til Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor broder Sosthenes.
v2 Til Guds menighed i Korinth, dem, der er helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på ethvert sted, deres og vores.
v3 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!
v4 Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus.

2Tim 2,16

Hold dig fra den ugudelige, tomme snak, for de vil komme længere og længere ud i ugudelighed,