Falske profeter og lærer!                              4-7

Matt 7,15-17

v15 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.
v16 På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?
v17 Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter.

Matt 10,16-17

v16 Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snilde som slanger og enfoldige som duer.
v17 Tag jer i agt for mennesker! De skal udlevere jer til domstolene og piske jer i deres synagoger,

Matt 24,11

Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.

Matt 24,24

for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

Mark 13,22

for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild.

Luk 6,26

Ve jer, når alle taler godt om jer. Således behandlede deres fædre også de falske profeter.

2Pet 2,1

Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv,

1Joh 4,1

Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden.

Jak 3,12

Mine brødre, kan et figentræ måske bære oliven eller en vinstok figner? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde give fersk vand.

Apg 20,29-30

Apg 20,29 Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden.
v30 Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig.

Jer 14,14

Men Herren sagde til mig: "Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer."

Matt 24,23

Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke;

1Tim 6,3-4

Jer 29,8-9

v8 For dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Lad jer ikke forføre af profeterne blandt jer og af jeres spåmænd; og hør ikke efter de drømme, de har;
v9 for de profeterer løgn for jer i mit navn; jeg har ikke sendt dem, siger Herren.

Apg 20,29-30; Matt 7,15; 2Tim 3,5; Matt 24,11; 2Tim 3,5; 2Pet 2,1-2; Jer 14,14;

Matt 15,8;

Sl 10,7-11; Jud 1,4; Luk 10,3; 2Kor 11,13; Tit 1,16; Es 56,10; 5Mos 13,1-4;