Lovløshedens hemmelighed!                    4-8

2Thess 2,7-9

v7 For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes.
v8 Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.
v9 Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere

1Joh 2,18

Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time.

Luk 11,23

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Matt 7,22-23

v22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?
v23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

1Joh 2,22

Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen.

2Pet 2,1

Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv,

5Mos 13,2-4

v2 Hvis der fremstår en profet eller en, der har drømmesyner, hos dig, og han giver dig et tegn eller et varsel,
v3 og det tegn eller varsel, han har givet, indtræffer, og han siger: "Lad os følge andre guder, som du ikke før har kendt, og dyrke dem,"
v4 da skal du ikke lytte til, hvad den profet eller den, der har drømmesyner, siger. Det er Herren jeres Gud, der sætter jer på prøve for at få at vide, om I elsker Herren jeres Gud af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl.

Matt 24,24

for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

Åb 19,20

Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl.

Matt 23,28

Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er i fulde af hykleri og lovløshed.

Matt 24,12

Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.

Tit 2,14

Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger.