Menneskers love og bud!                             4-9

Mark 7,8-9

v8 I har tilsidesat Guds bud og overholder kun menneskers overlevering."
v9 Og han sagde til dem: "Hvor kønt! I forkaster Guds bud for at indføre jeres egen overlevering.

Tit 1,14

og ikke give sig af med jødiske myter og bud fra mennesker, der vender sig bort fra sandheden.

Kol 2,8

Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.

Matt 15,8-9

v8 Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig,
v9 forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud."

Es 29,13

Herren siger: "Dette folk dyrker mig med munden og ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, og deres gudsfrygt er tillærte menneskebud;

2Thess 2,10

og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.

Åb 13,3-4

v3 Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren
v4 og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: "Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?"

Åb 13,8

Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog.

Åb 13,16-17

v16 Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,
v17 så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Jer 17,5-6

v5 Dette siger Herren: Forbandet den mand, som stoler på mennesker og søger sin styrke hos dødelige, men hvis hjerte viger fra Herren.
v6 Han bliver som en busk i ørkenen, han ser ikke lykken komme, han skal bo i stenørkenen, i saltlandet, hvor ingen kan bo.

Sl 118,8-9

v8 Det er bedre at søge tilflugt hos Herren end at stole på mennesker.
v9 Det er bedre at søge tilflugt hos Herren end at stole på stormænd.  

Ez 20,21

Men sønnerne trodsede mig. De fulgte ikke mine love, og mine bud holdt de ikke omhyggeligt. Det menneske, der holder dem, bevarer livet ved dem. Mine sabbatter vanhelligede de. Da sagde jeg, at jeg ville udøse min harme over dem og give min vrede frit løb mod dem i ørkenen.