Vort legeme er Guds tempel!                       5-1

1Kor 6,18-20

v18 Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme.
v19 Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv,
v20 for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!

1Kor 3,16

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?

2Kor 6,16-17

v16 Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: "Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk."
v17 Derfor: "Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer,

Ef 2,21-22

Ef 2,21 I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren.
v22 I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden.

Fil 1,20

Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit legeme, hvad enten jeg skal leve eller dø.

1Kor 15,46

Men det åndelige legeme er ikke det første, det er det sjælelige, dernæst kommer det åndelige.

2Kor 4,10-11

2Kor 4,10 Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.
v11 Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop.

Luk 22,19

Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: "Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!"

Luk 11,34-36

v34 Dit øje er legemets lys. Når dit øje er klart, er også hele dit legeme lyst; men er det mat, er også dit legeme mørkt.
v35 Se derfor til, at lyset i dig ikke er mørke!
v36 Hvis altså hele dit legeme er lyst og ingen del mørk, så vil det være helt lyst, som når lysets stråler skinner på dig."

Matt 6,22-23

v22 Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst;
v23 men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke!

Jak 3,4-5

v4 Tænk også på, at skibene, der er så store og tilmed drives frem af hårde vinde, styres af et ganske lille ror, hvorhen styrmanden vil;
v5 på samme måde er tungen kun en lille legemsdel, men kan prale af stor magt. Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand;

1Thess 5,23-24

v23 Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme!
v24 Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det.