Endens tid!                                               5-12

Dan 8,17

Da han kom hen, hvor jeg stod, blev jeg grebet af rædsel og kastede mig ned. Så sagde han til mig: "Du skal forstå, menneske, at synet gælder endetiden."

Dan 11,35

De indsigtsfulde bliver ofre, for at de kan blive prøvet, lutret og renset, før endetiden kommer. For den kommer først til den fastsatte tid.

Dan 11,40

I endetiden tørner Sydens konge sammen med ham. Men Nordens konge stormer løs på ham med vogne, ryttere og mange skibe. Han trænger ind i landene som en stormflod.

Dan 12,4

Og du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle bogen til endetiden. Mange skal flakke om, men kundskaben skal blive stor.  

Dan 12,9

Han svarede: "Gå bort, Daniel, ordene holdes skjult og er forseglet til endetiden.

1Pet 1,5

som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid.

Jud 1,18

som sagde til jer: "I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster."

Dan 2,28

Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje.

Dan 10,14

Og nu er jeg kommet for at få dig til at forstå, hvad der skal ske med dit folk ved dagenes ende. For også dette syn gælder de dage."  

Dan 12,13

Men du, Daniel, skal gå bort, indtil enden kommer. Læg dig til hvile, og stå op til din lod ved dagenes ende!"

Hebr 1,2

men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.

Dan 8,26

Og det, der blev sagt om synet om "aftener og morgener", er sandt. Nu skal du holde synet skjult, for det gælder en fjern fremtid."