Trængslen uden lige!                                5-13

Matt 24,21-22

v21 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.
v22 Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.

Dan 12,1

På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen.

Åb 7,14

Jeg sagde til ham: "Min herre, du ved det." Og han sagde til mig: "Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.

Mark 13,19-20

v19 For de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme.
v20 Og hvis Herren ikke afkortede de dage, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld, dem som han har udvalgt sig, har han afkortet de dage.

Luk 21,12-13

v12 Men før alt dette sker, vil man lægge hånd på jer og forfølge jer, udlevere jer til synagogerne og kaste jer i fængsel, og I vil blive ført frem for konger og statholdere på grund af mit navn.
v13 Det vil give jer lejlighed til at aflægge vidnesbyrd.

2Tim 3,12

Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus.

Joh 15,20

Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer; har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres.

Matt 10,22

Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses.

Joh 16,2

De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud.

2Krøn 36,16

Men de spottede Guds sendebud og lod hånt om hans ord og holdt hans profeter for nar, indtil Herren blev så vred på sit folk, at han ikke længere ville skåne det.

Matt 10,18

og I vil blive stillet for statholdere og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem og for hedningerne.

Åb 2,10

Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, så I prøves, og I får trængsel i ti dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans.

 

Apg 5,40

og kaldte apostlene ind, lod dem piske og forbød dem at tale i Jesu navn og løslod dem.

Apg 16,22-23

v22 Folkeskaren gik også løs på Paulus og Silas, og embedsmændene lod tøjet rive af dem og befalede, at de skulle piskes.
v23 Efter at de havde givet dem mange piskeslag, satte de dem i fængsel og gav fangevogteren ordre til at bevogte dem sikkert.

Apg 14,19

Da kom der nogle jøder fra Antiokia og Ikonion, som fik folk overtalt, så de stenede Paulus; de slæbte ham uden for byen i den tro, at han var død.

Matt 24,9

Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn.

Matt 10,28

Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede.

Åb 12,17

Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd.

1Pet 5,8

Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge;

Mark 13,24

Men i de dage efter denne trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne

Åb 12,13-14

v13 Da dragen så sig styrtet ned til jorden, forfulgte den kvinden, der havde født drengen.
v14 Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted; dér fik hun sin føde én tid og to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen.

2Kor 1,8

Om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I skal vide dette, brødre: Den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære, så vi endog opgav håbet om at bevare livet.

Dan 7,21

Mens jeg så på det, havde dette horn ført krig mod de hellige og besejret dem,

Åb 13,7

Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.

Mark 13,12-13

v12 En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig imod forældre og få dem dømt til døden.
v13 Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses.

1Thess 1,6

I efterlignede os, og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet, glade i Helligånden,

Sl 55,13-15

v13 Det er ikke en fjende, der håner mig, det kunne jeg bære; det er ikke en modstander, som hoverer over mig, ham kunne jeg skjule mig for.
v14 Men du, min ligemand, min ven, du som jeg kender,
v15 vi som nød hinandens fortrolighed, når vi vandrede i festtoget i Guds hus.  

Sl 41,10

Selv min ven, som jeg stolede på, og som spiste brødet med mig, har løftet hælen imod mig.

Joh 13,18

Jeg taler ikke om jer alle; jeg ved, hvem jeg har udvalgt, men Skriftens ord må gå i opfyldelse: Den, der spiser brødet med mig, har løftet hælen imod mig.

Matt 16,25-26

v25 Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det.
v26 For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?