Skriftstedet ingen ønsker at høre!              5-16

Matt 25,12

Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

Matt 7,23

Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Matt 25,41

Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle.

Luk 13,27

vil han svare: Jeg ved ikke, hvor I er fra. Bort fra mig, alle I, som øver uret!

Luk 13,25

 Når husets herre først har rejst sig og lukket døren, og I stiller jer udenfor og banker på døren og råber: Herre, luk os ind! - så vil han svare jer: Jeg ved ikke, hvor I er fra.

Ordsp 1,28-30

v28 Da vil de kalde på mig, men jeg svarer ikke, de vil søge mig, men finder mig ikke,
v29 fordi de hadede kundskab og ikke valgte at frygte Herren.
v30 De ville ikke vide af mit råd, de forkastede al min retledning.

Åb 3,20

Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.

Åb 3,17

Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig,

Matt 10,33

Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.

Luk 13,24

"Kæmp for at komme ind gennem den snævre port; for jeg siger jer: Mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne.

Luk 12,20

Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet?

2tim 2,12

holder vi ud, skal vi også være konger med ham; fornægter vi ham, vil han også fornægte os;