De seks engles budskaber!                         5-17

Åb 1,1

Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes,

Åb 5,2

Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte: "Hvem er værdig til at åbne bogen og bryde dens segl?"

Åb 7,2

Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet:

Åb 8,3

Og der kom en anden engel og stillede sig ved alteret med et røgelseskar af guld, og han fik givet megen røgelse for at lægge den på guldalteret foran tronen sammen med alle de helliges bønner.

Åb 10,1

Jeg så en anden mægtig engel stige ned fra himlen, klædt i en sky og med regnbuen om sit hoved. Dens ansigt var som solen og dens ben som ildsøjler,

Åb 14,6

Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk,

Åb 14,8

Og en anden engel fulgte efter og sagde: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.

Åb 14,9

Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,

Åb 14,15-18

v15 Og en anden engel kom ud fra templet og råbte med høj røst til ham, der sad på skyen: Brug din segl og høst, for nu er det tid til at høste, og jordens høst er tjenlig.
v16 Og han, som sad på skyen, svang sin segl over jorden, og jorden blev høstet.
v17 Og der kom en anden engel ud fra templet i himlen, også den med en skarp segl.
v18 Og endnu en engel kom fra alteret, og den havde magt over ilden. Den råbte med høj røst til englen med den skarpe segl: "Brug din skarpe segl og høst klaserne på jordens vinstok, for dens druer er modne."

Åb 18,1

Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans.

Åb 18,21

Så løftede en mægtig engel en sten som en stor møllesten og kastede den i havet og sagde: Sådan skal den store by Babylon styrtes hovedkulds ned og ikke findes mere.

Åb 19,17

Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt oppe under himlen: "Kom, saml jer til Guds store måltid