De kristnes kamp!                                      5-19

1Kor 9,25-27

v25 Men enhver idrætsmand er afholdende i alt - de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner.
v26 Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften.
v27 Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet.

Matt 25,1-3

v1 Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen.
v2 Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge.
v3 De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.

Matt 25,10-12

v10 Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.
v11 Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!
v12 Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

Matt 7,21-22

v21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.
v22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?

Matt 7,23

Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Ef 2,8-9

v8 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.
v9 Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.

Gal 2,16

Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt.

Rom 3,28

For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger.

Joh 6,40

For min faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag."

Joh 6,47

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv.

Jak 2,14

Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham?

2Kor 13,5

Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve.